Inspekcija

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Uprava za inspekcijske poslove obavlja poslove inspekcijskog nadzora u području zaštite okoliša, zaštite zraka, održivog gospodarenja otpadom, zaštite od svjetlosnog onečišćenja, upravljanja vodama, zaštite prirode, prekograničnog prometa i trgovine divljim vrstama, elektroenergetike, toplinarstva te istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, plinskog i naftnog sektora, u skladu s propisima kojima se uređuje pojedino područje.

SNJEŽANA HOPP
Pomoćnica ministra za inspekcijske poslove
Tel: 01/3717-202
Faks: 01/3717-212
E-pošta: pomocnik.inspekcija@mzoe.hr  

E-pošta: tajnica.inspekcija@mzoe.hr  

Prijave inspekciji zaštite okoliša putem elektroničke pošte na adresu: okolis.inspekcija@mzoe.hr